Thursday , 28 May 2020

Tag Archives: barpar pathardeva

Public Meeting at Barpar, Pathardeva

Kalraj Mishra addressed people of Barpar Deoria with Ex MP Prakash Mani Tripathi, MLA Deoria Sadar Janmejay Singh, Ex MLC Mahendra Yadav Shri Shailesh Kumar Tripathi

Read More »